bankruptcy

bankruptcy

фалит konkurz konkurs Konkurs πτώχευση quiebra pankrot konkurssi faillite faillite stečaj csőd fallimento bankrotas bankrots bankruptcy faillissement upadłość falência faliment bankrot stečaj стечај konkurs

Synonyms

criminal bankruptcy