available energy resources

available energy resources

енергийна наличност dosažitelné zdroje energie disponibel energi verfügbare Energiemenge διαθέσιμοι ενεργειακοί πόροι disponibilidad de energía kasutusel olevad energiaressursid käytettävissä olevat energiavarat disponibilité énergétique disponibilité énergétique raspoloživi energetski izvori rendelkezésre álló energiaforrások disponibilità d´energia turimi energijos ištekliai pieejamie energoresursi available energy resources beschikbaarheid van energie dostępne zasoby energii disponibilidades energéticas resurse energetice disponibile dostupné energetické zdroje razpoložljivi energetski viri расположиви извори енергије disponibel energi

Broader terms

energy audit