auditing

auditing

ревизия audit revision af regnskaber Buchprüfung εξέλεγξη λογαριασμών verificación de cuentas auditeerimine varainkäytön valvonta vérification des comptes vérification des comptes financijska revizija könyvvizsgálat verifica dei conti auditavimas auditēšana auditing verificatie van de rekeningen rewizja ksiąg verificação de contas audit financiar kontrola účtov revidiranja ревизија рачуна granskning av räkenskaper