assembly line work

assembly line work

работа на монтажен конвейер práce u pásu samlebåndsarbejde Fließbandarbeit εργασία εν σειρά trabajo en cadena konveieritöö kokoonpanolinjatyöskentely travail à la chaîne travail à la chaîne rad na pokretnoj traci futószalag mellett végzett munka lavorazione a catena darbas prie konvejerio darbs pie konveijera assembly line work lopendebandwerk praca przy taśmie trabalho em cadeia munca pe bandă práca pri páse delo za tekočim trakom рад на покретној траци löpandebandsarbete