anti-subsidy proceeding

anti-subsidy proceeding

антисубсидионна процедура protisubvenční řízení antisubventionsprocedure Antisubventionsverfahren διαδικασία κατά των επιδοτήσεων procedimiento antisubvención subsiidiumidevastane menetlus tukitoimien vastainen menettely procédure antisubvention procédure antisubvention postupak ukidanja subvencije szubvencióellenes eljárás procedimento antisovvenzioni antisubsidiniai veiksmai pretsubsīdiju procedūra anti-subsidy proceeding antisubsidieprocedure postępowanie antysubwencyjne processo anti-subvenção procedura antisubvențiilor protisubvenčné konanie protisubvencijski postopek поступак за укидање субвенција antisubventionsförfarande