agricultural real estate

agricultural real estate

земеделски недвижимо имущество zemědělská nemovitost landbrugsejendom landwirtschaftliches Grundeigentum έγγειος γεωργική ιδιοκτησία propiedad rústica põllumajanduslik kinnisvara maatalouskiinteistö propriété foncière agricole propriété foncière agricole poljoprivredno zemljišno vlasništvo mezőgazdasági ingatlan proprietà fondiaria agricola nekilnojamasis ūkio turtas lauksaimniecības nekustamais īpašums agricultural real estate landbouwgrondbezit własność rolna propriedade rústica proprietate agricolă poľnohospodárska nehnuteľnosť kmetijska zemljiška posest пољопривредни земљишни посед jordbruksfastighet

Synonyms

agricultural property