agricultural disaster

agricultural disaster

бедствие в земеделското стопанство zemědělská katastrofa landbrugskatastrofe landwirtschaftliche Katastrophe γεωργική καταστροφή catástrofe agrícola agrokatastroof maataloutta kohtaava tuho calamité agricole calamité agricole poljoprivredna nepogoda mezőgazdasági katasztrófa calamità agricola žemės ūkio nelaimė lauksaimniecības postījumi agricultural disaster landbouwcatastrofe klęska w rolnictwie calamidade agrícola dezastru agricol poľnohospodárska pohroma naravna nesreča v kmetijstvu пољопривредна катастрофа jordbrukskatastrof