agricultural by-product

agricultural by-product

земеделски вторичен продукт zemědělský vedlejší produkt landbrugsbiprodukt landwirtschaftliches Nebenerzeugnis γεωργικό υποπροϊόν subproducto agrícola põllumajanduse kõrvalsaadus maatalouden sivutuote sous-produit agricole sous-produit agricole poljoprivredni nusproizvod mezőgazdasági melléktermék sottoprodotto agricolo šalutinis žemės ūkio produktas lauksaimniecības blakusprodukts agricultural by-product agrarisch bijproduct uboczny produkt rolny subproduto agrícola subprodus agricol vedľajší produkt poľnohospodárstva kmetijski stranski proizvod пољопривредни нуспроизвод jordbruksbiprodukt