advance voting

advance voting

предварително гласуване anticipační hlasování stemmeafgivning før valgdagen Stimmabgabe im Voraus ψήφιση προ της ημέρας των εκλογών votación anticipada eelhääletamine ennakkoäänestys vote par anticipation vote par anticipation glasovanje unaprijed előszavazás voto espresso in anticipo išankstinis balsavimas iepriekšēja balsošana advance voting stemming bij anticipatie głosowanie przedterminowe voto antecipado vot anticipat anticipačné hlasovanie predčasno glasovanje гласање унапред förtidsröstning

Broader terms

vote