accident prevention

accident prevention

предотвратяване на злополуки úrazová prevence forebyggelse af ulykker Unfallverhütung πρόληψη των ατυχημάτων prevención de accidentes õnnetuste vältimine tapaturmien ehkäisy prévention des accidents prévention des accidents sprečavanje nesreća baleset-megelőzés prevenzione degli infortuni nelaimingų atsitikimų prevencija nelaimes gadījumu novēršana accident prevention ongevallenpreventie zapobieganie wypadkom prevenção de acidentes prevenirea accidentelor úrazová prevencia preprečevanje nesreč спречавање несрећа förebyggande av olyckor

Synonyms

prevention of accidents