access to the courts

access to the courts

достъп до правосъдие přístup k soudu adgang til retsvæsenet Zugang zur Rechtspflege πρόσβαση στη δικαιοσύνη acceso a la justicia õiguskaitse kättesaadavus oikeussuojakeinot accès à la justice accès à la justice pristup sudovima bírósági eljáráshoz való jog accesso alla giustizia galimumas kreiptis į teismą iespēja griezties tiesā access to the courts toegang tot de rechtspleging dostęp do wymiaru sprawiedliwości acesso à justiça acces la justiție prístup k súdom dostop do sodnega varstva приступ судовима tillgång till rättsväsendet

Synonyms

access to justice