access to Community information

access to Community information

достъп до информация на Общността přístup k informacím ES adgang til EU-oplysninger Zugang zu Gemeinschaftsinformationen πρόσβαση στην κοινοτική πληροφόρηση acceso a la información comunitaria ühenduse info kättesaadavus yhteisöä koskevien tietojen saatavuus accès à l´information communautaire accès à l´information communautaire pristup informacijama Zajednice közösségi információkhoz való hozzáférés accesso all´informazione comunitaria galimybė naudotis Bendrijos informacija piekļūšana Kopienas informācijai access to Community information toegang tot de communautaire informatie dostęp do informacji WE acesso à informação comunitária acces la informații comunitare prístup k informáciám Spoločenstva dostop do informacij Skupnosti приступ информацијама Заједнице tillgång till EG-information