Warsaw Pact Organisation

Warsaw Pact Organisation

Организация на Варшавския договор Organizace Varšavské smlouvy Warszawapagten Warschauer Vertrags-Organisation Οργανισμός του Συμφώνου της Βαρσοβίας Organización del Tratado de Varsovia Varssavi Lepingu Organisatsioon Varsovan liitto organisation du traité de Varsovie organisation du traité de Varsovie Varšavski pakt a Varsói Szerződés Szervezete Organizzazione del trattato di Varsavia Varšuvos sutarties organizacija Varšavas līguma organizācija Organizzazzjoni tat-Trattat ta´ Varsavja Organisatie van het Warschaupact Układ Warszawski Organização do Pacto de Varsóvia Organizația Pactului de la Varșovia Organizácia Varšavskej zmluvy Varšavski pakt Варшавски пакт Warszawapakten

Synonyms

Warsaw Pact, Warsaw Pact Organization, Warsaw Treaty