WEU countries

WEU countries

държави от Западноевропейския съюз země Západoevropské unie WEU-lande WEU-Staaten χώρες της ΔΕΕ países de la UEO WEU riigid WEU-maat pays de l´UEO pays de l´UEO zemlje WEU NYEU-országok paesi membri dell’UEO VES šalys RES valstis WEU countries WEU-landen kraje Unii Zachodnioeuropejskiej países UEO țări ale UEO krajiny WEU države članice ZEU државе WЕU VEU-länder