Treaty of Nice

Treaty of Nice

Договор от Ница smlouva z Nice Nice-traktaten Vertrag von Nizza συνθήκη της Νίκαιας Tratado de Niza Nice´i leping Nizzan sopimus traité de Nice traité de Nice Nicanski ugovor Nizzai Szerződés trattato di Nizza Nicos sutartis Nicas Līgums It-Trattat ta´ Nizza Verdrag van Nice traktat z Nicei Tratado de Nice Tratatul de la Nisa Zmluva z Nice Pogodba iz Nice Уговор из Нице Nicefördraget

Synonyms

Nice Treaty