State health service

State health service

Държавна медицинска служба státní zdravotní služba nationalt sundhedsvæsen staatliche Gesundheitsbehörde εθνικό σύστημα υγείας servicio nacional de sanidad riiklik tervishoiuteenus kansanterveyslaitos service national de santé service national de santé državna zdravstvena služba állami egészségügyi szolgálat servizio sanitario nazionale valstybinė sveikatos priežiūros tarnyba valsts veselības aizsardzības dienests State health service nationale gezondheidsdienst państwowa służba zdrowia serviço nacional de saúde serviciu național de sănătate štátna zdravotnícka služba državna zdravstvena služba државно здравство statlig hälso- och sjukvård