Saxony

Saxony

Саксония Sasko Sachsen Sachsen Σαξονία Sajonia Saksimaa Saksi Saxe Saxe Sachsen Szászország Sassonia Saksonija Saksija Saxony Saksen Saksonia Saxónia Saxonia Sasko Saška Саксонија Sachsen

Broader terms

regions of Germany