SALT Agreement

SALT Agreement

договор САЛТ dohoda SALT SALT-aftale SALT-Abkommen συμφωνία SALT Acuerdo SALT SALT-leping SALT-sopimus accord SALT accord SALT sporazum SALT SALT-megállapodás accordo SALT Susitarimas dėl strateginės ginkluotės apribojimo Stratēģiskā bruņojuma ierobežošanas nolīgums SALT Agreement Salt-verdragen układ SALT Acordo SALT Tratatul SALT dohoda SALT sporazum SALT Споразум SALT SALT-avtalet

Synonyms

Strategic Arms Limitation Talks

Broader terms

arms limitation