Publications Office

Publications Office

Служба за публикации Úřad pro úřední tisky Publikationskontoret Amt für Veröffentlichungen Υπηρεσία Εκδόσεων Oficina de Publicaciones väljaannete talitus julkaisutoimisto Office des publications Oifig Foilseachán Ured za službene publikacije a Kiadóhivatal Ufficio delle pubblicazioni Leidinių biuras Publikāciju birojs l-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet Publicatiebureau Urząd Publikacji Serviço das Publicações Oficiul pentru Publicații Úrad pre publikácie Urad za publikacije Установа за службене публикације ЕЗ Publikationsbyrån

Synonyms

Euroffice, OPOCE, Office for Official Publications of the European Communities