Malaysia

Malaysia

Малайзия Malajsie Malaysia Malaysia Μαλαισία Malasia Malaisia Malesia Malaisie An Mhalaeisia Malezija Malajzia Malaysia Malaizija Malaizija il-Malasja Maleisië Malezja Malásia Malaezia Malajzia Malezija Малезија Malaysia

Synonyms

Eastern Malaysia, Labuan, Malaya, Peninsular Malaysia, Sabah, Sarawak, West Malaysia