European language

European language

Европейски език evropský jazyk europæisk sprog europäische Sprache ευρωπαϊκή γλώσσα lengua europea euroopa keel eurooppalainen kieli langue européenne langue européenne europski jezik európai nyelv lingua europea Europos kalba Eiropas valoda European language Europese taal język europejski língua europeia limbaj european európsky jazyk evropski jezik европски језик europeiskt språk

Broader terms

living language