European election

European election

европейски избори evropské volby valg til Europa-Parlamentet europäische Wahl ευρωπαϊκές εκλογές elecciones europeas Euroopa Parlamendi valimised Euroopan parlamentin vaalit élection européenne élection européenne europski izbori európai választás elezioni europee Europos Parlamento rinkimai Eiropas vēlēšanas European election Europese verkiezing wybory europejskie eleição europeia alegeri europene európske voľby evropske volitve европски избори val till Europaparlamentet