EC management committee

EC management committee

Управляващ комитет на ЕО řídící výbor ES forvaltningskomité (EF) EG-Verwaltungsausschuss επιτροπή διαχείρισης ΕΚ Comité de gestión CE EÜ korralduskomitee EY:n hallintokomitea comité de gestion CE comité de gestion CE upravljački odbor EZ-a EK-irányítóbizottság comitato di gestione CE EB valdymo komitetas EK Nozares pārvaldības komiteja EC management committee comité van beheer EG komitet zarządzający WE comité de gestão CE Comitetul de gestiune CE riadiaci výbor ES upravljalni odbor ES одбор за управљање ЕЗ förvaltningskommitté (EG)

Broader terms

EC committee