EC infringement procedure

EC infringement procedure

процедура на ЕО при нарушение žaloba pro nesplněné povinnosti ze smlouvy traktatbrudsprocedure EG-Vertragsverletzungsverfahren διαδικασία παράβασης ΕΚ procedimiento CE por infracción EÜ menetlused rikkumiste puhul EY:n jäsenyysvelvoitteiden rikkomista koskeva menettely procédure CE d´infraction procédure CE d´infraction postupak EZ-a zbog povrede prava az EK-Szerződés megsértése miatti eljárás procedura CE d´infrazione EB teisės aktų pažeidimo procesas EK pārkāpuma gadījuma procedūra EC infringement procedure procedure wegens schending van het Gemeenschapsrecht procedura sankcji WE processo CE de infracção procedură de infringement priestupkový postup v ES postopek ES v primeru kršitve поступак ЕЗ због повреде права överträdelseförfarande (EG)

Synonyms

EC infringement proceedings, declaration of an EC failure to fulfil an obligation, declaration of an EC failure to take action