EC case-law

EC case-law

прецедентно право на ЕО výklad zákonů ES EF-retspraksis Rechtsprechung EG νομολογία ΕΚ jurisprudencia CE EÜ pretsedendiõigus EY:n oikeuskäytäntö jurisprudence CE jurisprudence CE sudska praksa EZ-a EK-esetjog giurisprudenza CE EB teismų teisė EK precedenta tiesības EC case-law EG-jurisprudentie orzecznictwo WE jurisprudência CE jurisprudență Comunitatea Europeană prípadové právo ES sodna praksa ES судска пракса ЕЗ EG:s rättspraxis

Synonyms

EC case law