Community tax

Community tax

данък на Общността daň Společenství skat til Fællesskaberne Gemeinschaftsteuer κοινοτικός φόρος impuesto comunitario ühenduse maks yhteisön vero impôt communautaire impôt communautaire porez Zajednice közösségi adó imposta comunitaria Bendrijos mokestis Kopienas nodoklis Community tax gemeenschapsbelasting podatek wspólnotowy imposto comunitário impozit pe salariu al angajaților instituțiilor comunitare daň Spoločenstva davek Skupnosti порез Заједнице gemenskapsskatt