ADR agreement

ADR agreement

Европейско споразумение за международен сухопътен транспорт на опасни товари Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečného zboží ADR-konventionen ADR-Übereinkommen συμφωνία ADR Acuerdo ADR ADR-kokkulepe ADR-sopimus accord ADR An Comhaontú Eorpach maidir le hiompar idirnáisiúnta earraí dainséaracha de bhót sporazum ADR ADR-megállapodás accordo ADR ADR susitarimas ADR nolīgums ADR agreement ADR-overeenkomst Umowa ADR 1957 acordo ADR Acord European privind Transportul Rutier Internațional al Produselor Periculoase dohoda ADR Sporazum ADR Споразум АDR ADR-avtalet

Synonyms

ADR, European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road, European agreement relating to the international transportation of dangerous goods by road