ACP-EC Joint Committee

ACP-EC Joint Committee

Съвместен комитет АКТБ - ЕО Společný výbor AKT-ES Det Paritetiske Udvalg AVS-EF Paritätischer Ausschuss AKP-EG ισομερής επιτροπή ΑΚΕ-ΕΚ Comité paritario ACP-CE AKV-EÜ ühiskomitee AKT–EY-sekakomitea comité paritaire ACP-CE comité paritaire ACP-CE Zajednički odbor ACP-EZ-a AKCS–EK vegyes bizottság comitato paritetico ACP-CE Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalių ir EB jungtinis komitetas ĀAK un EK Apvienotā komiteja ACP-EC Joint Committee Paritair Comité ACS-EG Wspólny Komitet AKP-WE Comité Paritário ACP-CE Comitet comun ACP-EC Spoločný výbor AKT – ES Skupni odbor AKP-ES Заједнички одбор АКП-ЕЗ partssammansatt kommitté (AVS–EG)

Broader terms

ACP-EC institution